Pages

Tafsir Mimpi Menurut Barat (A-D)

A ANGGOTA KELUARGA *

Anggota Keluarga: Mimpi ini boleh baik atau buruk, tergantung pada hubungan anda dengan
keluarga. Bermimpi ayah bererti hal-hal berkaitan dengan kuasa, bermimpi ibu bermakna hal-hal
berkenaan dengan perlindungan/perlindungan lampau, bermimpi adik-beradik bererti saingan,
bermimpi datuk-nenek bererti kebijaksanaan, bermimpi anak anda melambangkan anda seperti
anak atau hal-hal berkaitan dengan zaman kanak-kanak anda.

Air: Air melambangkan emosi dan perasaan anda, di mimpi ia menggambarkan hidup dan
kelahiran. Menyeberang sebuah sungai bermakna perubahan, sungai kecil yang mengalir dengan
cepat menunjukkan emosi yang tidak dapat dikuasai, kolam terang menunjukkan permulaan baru,
air berlumpur atau pusaran air bererti masalah yang tidak diduga-duga.


BB

Bertelanjang: Mimpi ini bererti keadaan yang memalukan ataupun anda berkhuatir membuat
kesalahan lalu didedahkan. Jika ditangkap oleh orang lain sebelum berpakaian sepenuhnya,
bermakna anda belum bersiap-siap sebagaimana mestinya.

Binatang: Bermimpi singa bererti hal-hal berkenaan dengan keberanian, bermimpi kuda
menunjukkan hal-hal berkenaan dengan kuasa, bermimpi ular menunjukkan kesuburan, bermimpi
binatang liar yang berlaga bermakna pertengkaran di kalangan keluarga, percakapan burung
bermakna kebahagiaan, lebah berdengung-dengung bererti baik untuk perniagaan, kucing berwarna
hitam menandakan nasib baik.

Buaya: Anda akan ditipu oleh kawan anda. Musuh akan menyerang anda. Mimpi yang memberi
amaran.


D DARAH *

Darah: Bermimpi pakaian yang berdarah, bererti musuh yang mencuba membinasakan kerjaya
anda yang bermula berjaya. Melihat darah yang mengeluar dari luka bermakna kebimbangan dan
penyakit, mahupun urusan niaga yang buruk dengan orang asing.

Dikejar: Ini adalah mimpi kebimbingan, kadang-kadang mimpi ini ialah ketakutan benar bahawa
akan diserang atau digertak. Secara lambang, ia menunjukkan anda mencuba melepaskan diri dari
situasi yang susah ataupun anda tidak menghadapi hakikat.

No comments:

Post a Comment