Pages

Tafsir Mimpi P

P

Padang rumput
Jika anda bermimpi melihat padang rumput yang luas dan indah, bermakna perkawinan anda yang
didahului oleh cinta kasih akan segera tiba.

Paderi
Jika anda bermimpi melihat Paderi (guru agama/pemuka agama) membaca kitab, bermakna akan
selamat dan bahagia.

Pagar
Jika anda bermimpi melihat pagar dirumah dikala berjalan, bertanda apa yang dilakuan akan segera
terhalangi..

Padi
Jika anda bermimpi melihat padi tumbuh diatas rumah bertanda akan naik pangkat.

Pagut
Jika anda bermimpi dipagut atau digigit ular, bermakna akan segera tiba masa jodohnya dan bila
anda sudah menikah akan ada celaan yang datang pada anda.

Pahit
Jika anda bermimpi memakan atau minum yang pahit-pahit, bermakna hidup cinta anda akan
terpelihara.

Payung
Jika anda bermimpi memakai atau melihat payung, bermakna semua teman-teman anda akan
datang menolong kepada anda. Jika mimpi dapat payung dari orang tua, bersirat akan dapat
pekerjaan.

Pakaian
Jika anda bermimpi membuka pakaian, bermakna kehilangan uang, mimpi memakai pakaian
tentara, bersirat kematian dilingkungan keluarga atau setidak-tidaknya kecelakaan. Mimpi
berpakaian yang berkancing kilap, bertafsir akan ditimpa malapetaka dan mimpi pakaian terkena
tinta bermakna akan dicela orang. Mimpi memakai pakaian kumal bermakna akan mendapat
karunia. Bermimpi mebeli pakaian, bermakna apa yang dicita-citakan akan tercapai. Mimpi
mengenakan pakaian indah, bermakna akan mendapat kerugian besar. Mimpi melepas pakaian
(Polos) bermakna anda akan sembuh dari sakit.Mimpi menjahit pakaian sendiri, bermakna akan
mendapat kawan baru.

Paku
Jika anda bermimpi melihat paku atau menerima, bertanda akan dapat warisan dari orang tua.

Panah
Jika anda bermimpi melihat orang memanah atau anda sendiri yang memanah, bertanda anda akan
menerima khabar baik, dan mimpi melihat panah terbang diudara bersirat anda akan disakiti oleh
teman-teman.

Panas
Jika anda bermimpi kepanasan, bermakna agar rencana anda yang harus dikerjakan sebaiknya
dituunda atau dibatalkan dulu.

Panjat
Jika anda bermimpi memanjat keatas loteng atau aaatap rum, bermakna keberuntungan, memanjat
pohon kelapa atu gunung hingga sampai puncaknya, bertafsir kebaikan dalam kehidupan.

Pangkat
Jika anda bermimpi didatangi orang yang berpangkat bermakna akan tiba rezeki baik.

Panggung
Jika anda bermimpi naik panggung sandiwara, bertanda ada kesusahan dan kemelaratan akan
berganti dengan kesenangan..

Panggil
Jika anda bermimpi dipanggil seseorang, bermakna dapat pangkat atau derajat.

Pantai
Jika anda bermimpi mandi-mandi dipantai bermakna anda akan menerima percintaan yang
harmonis. Sedangkan mimpi berjalan-jalan di pantai bersirat kebahagiaan yang baru dicapai akan
ada yang kerikhtiar (berusaha) menghalanginya.

Pasar
Jika anda bermimpi berjalan-jalan dipasar, bertanda akan ada atau datang penggoda atas diri anda.
Mimpi akan membeli barang dipasar, bertanda akan tiba masanya anda akan naik pangkat dan
keuangan anda akan terpelihara. Dan mimpi suami isteri sama-sama belanja dipasar, bermakna
akan tiba kesenangan dan ketenangan rumah tangga. Seandainya anda yang berada di dalam pasar,
bertanda keberuntungan.

Pawai
Jika anda bermimpi melihaat pawai atau barisan, bermakna jika anda akan melakukan suatu
pekerjaan tertentu akan dikerjakan dengan sedikit waktu dan berhasil.

Patung
Jika anda bermimpi melihat patung, bermakna segala sesuatu yang anda lakukan harus dikerjakan
dengan segiat-giatnya yang pada akhirnya akan membawa kebaikan yang anda cita-citakan.

Padang
Jika anda bermimpi memakai uniform dan memegang senjata, bermakna akan mendapat rezeki
baik.

Pelayan
Jika anda bermimpi sedang dilayani seorang pelayan restoran, bertanda pekerjaan anda setiap akan
bertambah laris dalam setiap harinya. Sedangkan anda sendiri yang sebagai pelayan, bermakna
anda akan memperoleh ketabahan hati yang penuh terhadap sang majikan (orang yang
memperkerjakan).

Pekarangan/halaman
Jika anda bermimpi mandi disebuah sumur didalam pekarangan rumah yang nampak baik,
bermakna akan mendapat sakit yang hebat.

Pena
Jika anda bermimpi pena atau fulpen, bermakna kegembiraan yang luar biasa diwaktu
pakansi/libur. Dan jika mimpi diberi pena, bersirat kepandaian akan bertambah.

Penjara
Jika anda bermimpi didalam penjara, bermakna Kehidupan anda akan lebih sempurna anda akan
dipuji orang dan dihormati atau anda akan mendapat uang.

Penyakit
Jika anda bermimpi diserang penyakit atau sakit, bermakna suatu tanda anda harus banyak
berikhtiar menjaga diri. Jika mimpi ditimpa sakit campak bersirat akan mendapat rezeki murah..

Perang
Jika anda bermimpi melihat kalah perang, bertanda kurang baik, mimpi menang perang bertanda
akan beruntung. Mimpi ikut perang sabil bermakna akan geger sampai sampai mendapat perkara
besar. Dan jika mimpi akan pergi kemedan perang, bermakna akan ada orang dekat yang akan
mencari jalan untuk mencelakakan anda.

Perhiasan
Jika anda bermimpi mendapat perhiasan emas, intan dan perhiasan lain sebagainya, bermakna akan
mendapat pembantu yang istimewa. Mimpi perhiasan jatuh kedalam sumur, bertanda akan ada
kejadian yang tiba-tiba. Bermimpi mengenakan perhiasan bermakna anda akan merasa bangga dan
bahagia dengan apa yang telah dimiliki sekarang.

Periyayi
Jika mimpi memakai pakaian periyayi, bermakna akan dapat rezeki.

Pengantin
Jika anda bermimpi jadi pengantin, bermakna tidak baik anda akan sakit keras atau dapat
kecelakaan yang dapat menghentikan anda.

Penghulu
Jika anda bermimpi melihat penghulu, bermakna akan mendapat kesusahan.

Perak
Jika anda bermimpi melihat perak terkumpul, bermakna suatu keuntungan besar akan tiba dalam
perdaganan (usaha).

Perahu
Jika anda bermimpi melihat perahu ada air, bermakna akan menerima uang. Mimpi berpesta
didalam perahu, bermakna akan ada tamu yang datang dengan tiba-tiba. Mimpi naik perahu lalu
seolah-olah terbang, bermakna akan dapat derajat yang lebih tinggi atau untung kejenjang yang
lebih besar. Mimpi perahu pecah dikala dinaiki, bersirat akan ada kerugian didalam perjalanan.

Perempatan
Jika anda bermimpi sedang berjalan diperempatan jalan, bermakna anda akan menerima pujian
orang.

Perabot rumah
Jika anda bermimpi membeli perabot rumah bermakna akan segera menikah. Dan bila anda sudah
menikah, bermakna akan ada perubahan hidup yang lebih baik lagi. Mimpi melihat orang
membawa perabotan rumah dijalan, bermakna anda akan selalu kesukaran.

Permadani
Jika anda bermimpi sedang menyapu permadani atau membersihkannya, bermakna akan tiba
kebahagiaan keluarga atau anak isteri anda.

Perempuan
Jika anda bermimpi bertemu dengan perempuan (sebaliknya), bermakna akan dapat isteri baru
(Karena sebab yang benar).

Perkawinan
Jika anda bermimpi berada dalam satu perkawinan atau anda mengiringi pengantin, bermakna
sahabat anda tidak akan terlepas dalam pergaulan sehari-hari ia juga akan memberi pertolongan
kepada anda. Dan jika anda sendiri yang mimpi kawin, bersirat keberuntungan akan tiba.

Pesta
Jika anda bermimpi berpesta didalam perahu, bermakna akan ada tamu yang datang dengan tibatiba.
Mimpi berpesta di dalam rumah, bermakna ada keberuntungan yang suatu saat menjadi suatu
kesusahan.

Pesantren
Jika anda bermimpi berkunjung atau belajar disalah satu pesanteren, bertanda akan ada karunia
berupa pengetahuan yang segera anda amalkan (laksanakan).

Peta
Jika anda bermimpi sedang melihat atau meneliti sebuah peta, bertanda akan merencanakan
perjalanan yang jauh.

Petani
Jika anda bermimpi sebagai petani, bermakna kesusahan akan terjadi walaupun ada kesenangan
tetapi nilainya hanya cukup. Jika mimpi bercakap-cakap dengan seorang petani, bermakna anda
akan mampu untuk menolong seseorang yang berada dalam kesulitan.

Peti
Jika anda bermimpi menaruh barang-barang dalam peti, bertanda akan pindah ketempat lain, mimpi
membuka peti, bersirat akan menetap ditempat anda berdiam sekarang. Mimpi melihat peti mati,
bermakna akan mendapat berkah. Mimpi peti mati sedang digotong, bermakna akan datang
keberuntungan setelah sekian lama hidup susah. Mimpi mebuka peti mati dan bercakap-cakap
dengan jenazah didalamnya, bermakna akan datang kesengsaraan/kesusahan.

Petir
Jika anda bermimpi disambar petir, bermakna akan mendapat keuntungan besar.

Piano
Jika anda bermimpi melihat piano, bertanda cita-cita anda akan sulit tercapai. Dan jika mimpi main
piano, bersirat anda akan berhasil dengan cita-cita anda sebagai ahli seni.

Pingsan
Jika anda bermimpi melihat wanita pingsan, bertanda akan datang jodoh anda, sedangkan mimpi
anda yang pingsan, bersiratan segala cita-cita anda yang begitu melangit akan terbentur oleh
halangan yang hebat.

Pindah
Jika anda bermimpi pindah kerumah yang buruk, bertanda akan dapatkan kawan dengan isteri yang
baik.

Pintu
Jika anda bermimpi pintu rumah anda dibuat besar dan tinggi, bermakna anda akan berhasil dalam
pencaharian. Mimpi melihat pintu sorga terbuka, bertanda akan ada pertolongan dari orang
berpangkat. Mimpi pintu rumah anda sendiri yang terbuka bermakna anda akan kalah baik
berkelahi atau bertengkar. Mimpi melihat pintu rumah ditutup, bermakna akan mendapat
kesusahan, mimpi pintu rumah tinggi lebar.

Pisau
Jika anda bermimpi pisau melukai diri anda, bertanda keberuntungan dengan mendapat
kepercayaan yang sulit lepas. Mimpi menemukan pisau orang lain, bermakna segala yang menjadi
renungan selama ini akan tercapai. Dan jika mimpi pisau yang dipegang jatuh kebawah, bertanda
akan rugi. Bila mimpi seorang perempuan membawa pisau bertafsir akan mendapatkan anak.
Mimpi membawa pisau bermakna akan mendapat apa yang didamba. Mimpi membeli pisau
bermakna akan memperoleh pengetahuan. Mimpi mengasah pisau akan mendapat keuntungan.

Piknik
Jika anda bermimpi piknik kesuatu kota yang ramai, bermakna akan mendapat kesenangan. Mimpi
piknik pergi ke gunung atau ke hutan bermakna anda akan mendapatkan suatu peristiwa yang
membuat anda prihatin.

Pohon
Jika anda bermimpi diatas rumah tumbuh pohon cemara, bermakna panjang umur. Mimpi duduk
dibawah pohon, bertanda akan ditolong oleh orang besar. Mimpi memanjat pohon bersirat akan
beruntung. Kalau tiba-tiba patah, bertamsil akan berduka cita. Mimpi melihat pohon lebat rindang
tapi tiba-tiba terbakar, bertanda baik sekali. Duduk dibawah pohon kelapa tinggi bermakna akan
mempunyai cita-cita yang berguna sekali bagi masyarakat. Dan mimpi melihat pohon yang berduri,
bertanda ada teman anda yang dengki terhadap kemajuan yang telah anda dapatkan. Mimpi melihat
pohon besar, bermakna mendapat kedudukan. Mimpi berjalan dibawah pohon rindang bermakna
akan mendapatkan kesuksesan. Mimpi menanam pohon bermakna, segala usaha anda akan
mendapat kemajuan.

Polisi
Jika anda bermimpi melihat polisi, bertanda pekerjaan anda sehari-hari tetap terjamin. Mimpi
melihat polisi dalam jumlah banyak, bermakna akan terjadi perselisihan dalam keluarga.

Pondok
Jika anda bermimpi tidur disebuah pondok, bertanda akan mendapat sesuatu kesenangan yang tak
terduga-duga.

Potlot
Jika anda bermimpi melihat atau mendapat potlot, bermakna akan memperoleh uang dari hasil
kebaikan masa lalu.

Presiden
Jika anda bermimpi melihat atau bertemu dengan Presiden, bermakna akan ada kehormatan yang
akan anda terima dari lingkungan pergaulan anda.

Putih
Jika anda bermimpi melihat warna putih, bermakna rezeki segera menghampiri anda.

Pusara
Jika anda bermimpi melihat atau berkunjung kepusara dari salah satru keluarga anda yang telah
meninggal dunia, bermakna akan anda akan mendapat keuntungan dan umur panjang.

No comments:

Post a Comment